Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki ...

Pomożemy Ci wyjść ze spółki „z tarczą” !

Spory wspólników i konflikty w grupach kapitałowych

Opracujemy strategię lukratywnego „wyjścia” ze spółki

Stół konferencyjny w mojej kancelarii „słyszał” wiele historii przyjaźni i partnerstw połączonych w biznes, które kończyły się krwawą bitwą w Sądzie.

Przyczynami konfliktów są najróżniejsze okoliczności. Czasami są to odmienne wizje wspólników co do kierunku rozwoju spółki, różne postrzeganie „wspólnego celu”, nawet problemy w życiu prywatnym a często po prostu chęć wyjścia ze spółki.

Długotrwałe procesy sądowe pochłaniają czas i pieniądze.

Dlatego warto skorzystać z naszej pomocy. Realnie ocenimy sytuację wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, doprowadzimy do próby zakończenia konfliktu bez procesu sądowego na zasadzie win-win.

Gdy działasz w grupie kapitałowej kilku spółek i dochodzi do konfliktu na poziomie grupy, czujesz, że sytuacja jest patowa, skorzystaj z naszego doradztwa.

Nauczymy Cię jak działać w grupie kapitałowej, aby nie narażać się na odpowiedzialność.

Zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne w przypadku sporów wspólników, akcjonariuszy, członków zarządu a także spółek działających w grupach kapitałowych dotyczących m.in: