Spory wspólników i konflikty w grupach kapitałowych

Opracujemy strategię lukratywnego „wyjścia” ze spółki

Stół konferencyjny w mojej kancelarii „słyszał” wiele historii przyjaźni i partnerstw połączonych w biznes, które kończyły się krwawą bitwą w Sądzie. Przyczynami konfliktów są najróżniejsze okoliczności. Czasami są to odmienne wizje wspólników co do kierunku rozwoju spółki, różne postrzeganie „wspólnego celu”, nawet problemy w życiu prywatnym a często po prostu chęć wyjścia ze spółki. Długotrwałe procesy sądowe pochłaniają czas i pieniądze. Dlatego warto skorzystać z naszej pomocy. Realnie ocenimy sytuację wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, doprowadzimy do próby zakończenia konfliktu bez procesu sądowego na zasadzie win-win. Gdy działasz w grupie kapitałowej kilku spółek i dochodzi do konfliktu na poziomie grupy, czujesz, że sytuacja jest patowa, skorzystaj z naszego doradztwa.

Nauczymy Cię jak działać w grupie kapitałowej, aby nie narażać się na odpowiedzialność.

Zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne w przypadku sporów wspólników, akcjonariuszy, członków zarządu a także spółek działających w grupach kapitałowych dotyczących m.in:

 • „wyjścia” ze spółki
 • zapłaty za akcje, udziały w spółce
 • wykonania porozumień wspólników, umów opcji
 • naruszenia zakazu konkurencji
 • podziału zysku w spółce lub pokrycia straty
 • zmiany i sposobu przeznaczania kapitału, dopłat
 • wyceny udziałów i akcji w spółkach
 • nieudzielenia absolutorium
 • roszczeń o działanie na szkodę spółki
 • sporów z umów pomiędzy wspólnikami albo akcjonariuszami
 • prowadzenia postępowań związanych z roszczeniami zewnętrznymi przeciwko członkom organów spółek
 • konfliktu między wspólnikami większościowymi a mniejszościowymi
 • sporów w zakresie wykluczenia wspólnika, rozwiązania lub likwidacji spółki
 • niewykonania, nienależytego wykonania umów holdingowych
 • odpowiedzialność na tle wiążących poleceń w grupach kapitałowych
Monika Drab
Monika Drab

Skontaktuj się z nami