Obsługa korporacyjna

To specjalizacja, w której mamy ogromne doświadczenie i obsługujemy największych. Nic bardziej tak nie cieszy jak możliwość poukładania wszystkiego „od początku”. Czy są to spółki, czy fundacje, stowarzyszenia, podmioty lecznicze, a także samorządy zawodowe!

Wszystkie te podmioty potrzebują „porządku w papierach”, aby Zarządzający mogli spać spokojnie. Dlatego świadczymy pomoc prawną w zakresie wszelkiego rodzaju czynności korporacyjnych dotyczących spółek prawa handlowego. Pomagamy przy tworzeniu, rejestracji i w późniejszym prowadzeniu działalności tak spółek, jak i fundacji, podmiotów leczniczych a także samorządów zawodowych.

Zakres spraw korporacyjnych w którym świadczymy pomoc obejmuje m.in.:

 • tworzenie i rejestrację
 • obsługę organów od uchwał po posiedzenia, zawiadomienia, protokoły
 • obsługę transakcji sprzedaży akcji lub udziałów
 • doradztwo przy zawieraniu umów wspólników lub akcjonariuszy w zakresie ich wzajemnych relacji
 • porozumienia pomiędzy wspólnikami
 • wydawanie opinii prawnych
 • prowadzenie procesów sądowych
 • przygotowywanie/ weryfikowanie/ akceptowanie wszelkich umów

Kancelaria posiada też wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów leczniczych obejmujące m.in.:

 • kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych w tym między innymi w zakresie zasad wykonywania działalności leczniczej, ustalania, opiniowania i rozliczania czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, przygotowywanie wszelkich kontraktów i regulaminów
 • doradztwo w sprawach związanych z ochroną praw pacjenta
 • pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu błędów medycznych
 • występowanie w postępowaniach cywilnych i karnych związanych z błędami medycznymi
 • problematykę ochrony danych osobowych w placówkach służby zdrowia
 • wszelkie sprawy pracownicze
 • prawo zamówień publicznych w podmiotach leczniczych
Monika Drab
Monika Drab

Skontaktuj się z nami