Prawo pracy dla HR

Zarządom i działom HR zapewniamy spokojny sen a pracownikom godne traktowanie!

Prawo pracy

To dziedzina w której prawdopodobnie nie mamy sobie równych! Od 1999 r. doradzamy Zarządom i działom HR. W zakresie prawa pracy, Kancelaria świadczy usługi doradztwa od zatrudnienia do rozwiązania stosunku pracy, w tym przygotowujemy m.in:

  • solidne umowy o pracę
  • kontrakty menedżerskie
  • zakazy konkurencji
  • powierzenie mienia pracownikowi
  • umowy z prawami autorskimi i dokumentacje do ich rozliczenia
  • regulaminy pracy, wynagrodzeń, świadczeń socjalnych
  • procedury antymobbingowe
  • regulaminy pracy zdalnej i hybrydowej
  • procedury zwolnień indywidualnych i grupowych
  • wypowiedzenia umów o pracę z poprawnymi przyczynami wypowiedzeń
  • harmonogramy czasu pracy i audyty czasu pracy
  • dokumenty związane z ochroną danych osobowych pracownika
  • restrukturyzację pracowniczą od doboru strategii, rozwiązań po przygotowanie wszelkiej dokumentacji
  • negocjacje ze związkami zawodowymi
  • audyty dotyczące np. rozliczania czasu pracy czy weryfikacji obowiązujących w firmie wzorów dokumentów pracowniczych (umów, regulaminów) pod kątem zabezpieczeń na wypadek ewentualnych roszczeń w procesach sądowych
Monika Drab
Monika Drab

Skontaktuj się z nami