Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Specjalizacja Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Możemy zostać IODO (Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) dla Twojej firmy.

Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO, inspektorem może zostać osoba fizyczna (nie prawna), która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe a w szczególności fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności niezbędne do wypełnienia powierzonych mu zadań. 

Mamy odpowiednią wiedzę i kompetencje potwierdzone odpowiednim certyfikatem!

Do naszego zakresu obowiązków jako IODO należeć będzie:

 • przygotowanie szczegółowych audytów w zakresie ochrony danych osobowych (dotyczy to audytów zarówno zapowiedzianych jak i niezapowiedzianych)
 • opracowywanie checklisty audytowej
 • zapewnienie pracownikom pozyskania odpowiedniej wiedzy w zakresie ich praw w dziedzinie ochrony danych osobowych
 • udział w projektowaniu każdej nowej czynności niezależnie od działu
 • kontrola przestrzegania ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie/ organizacji
 • rejestrowanie naruszeń ochrony danych osobowych (nawet tych najmniejszych i pozornie błahych)
 • okresowa inwentaryzacja narzędzi służących do ochrony przetwarzanych danych osobowych
 • organizacja okresowych szkoleń uświadamiających pracownikom zarówno ich prawo do ochrony danych osobowych, jak i ukazywanie wszystkich zagrożeń z tym związanych
 • kontrola prowadzenia regularnych i rzetelnych ewidencji (np. pomieszczeń, sprzętu, upoważnień itp.)
 • kontrola przeprowadzania odrębnych, regularnych audytów przez służby informatyczne
 • ustalenie ram współpracy pomiędzy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a organem nadzorującym
 • rejestracja wszystkich podejmowanych działań, które mają zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych
Monika Drab
Monika Drab

Skontaktuj się z nami