Sprawiedliwość to prawda w akcji!

Powierz nam proces sądowy, a my zrobimy „wszystko” aby go wygrać!

Procesy sądowe

To jedna z najważniejszych specjalizacji Kancelarii.

Procesy sądowe są niczym gra w szachy – musisz przewidzieć ruch przeciwnika.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu sporów wszechstronnie oceniamy ryzyko każdego sporu.

Każdy proces traktujemy indywidualnie, według najwyższych standardów obowiązujących profesjonalnych pełnomocników. Rzetelnie informujemy o szansach pozytywnego zakończenia sprawy, aby Klient mógł podjąć przemyślaną decyzję o wdaniu się w spór lub o innej formie jej zakończenia.

Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe jest gwarancją poprawności i rzetelności w opracowywaniu strategii i prowadzeniu procesu sądowego!

Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w licznych procesach obejmujących:

A także procesy sądowe dotyczące szeroko rozumianego prawa cywilnego – należą do nich głównie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy o ochronę dóbr osobistych.

Pokaż nam „materiał dowodowy”, a my ocenimy szansę na wygraną!