Procesy sądowe – obsługa prawna

Procesy sądowe to jedna z najważniejszych specjalizacji Kancelarii. Procesy sądowe są niczym gra w szachy – musisz przewidzieć ruch przeciwnika. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu sporów wszechstronnie oceniamy ryzyko każdego sporu.

Każdy proces traktujemy indywidualnie, według najwyższych standardów obowiązujących profesjonalnych pełnomocników. Rzetelnie informujemy o szansach pozytywnego zakończenia sprawy, aby Klient mógł podjąć przemyślaną decyzję o wdaniu się w spór lub o innej formie jej zakończenia.

Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe jest gwarancją poprawności i rzetelności w opracowywaniu strategii i prowadzeniu procesu sądowego! Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w licznych procesach obejmujących:

odszkodowania i zadośćuczynienia:

 • za mobbing
 • za dyskryminację w zatrudnieniu
 • za błędy medyczne
 • za zakazy konkurencji
 • za wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę
 • za niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy handlowej

procesy z zakresu prawa gospodarczego:

 • o zapłatę
 • o nieuczciwą konkurencję
 • o niewykonanie lub nienależyte wykonanie wszelkich umów
 • o roszczenia wspólników w spółkach

procesy sądowe dotyczące prawa pracy obejmują reprezentowanie pracodawców a także pracowników w procesach pracowniczych:

 • o odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę
 • za nierówne traktowanie
 • za stosowanie mobbingu
 • z zakazu konkurencji
 • o niewypłacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • o niewypłaconą premię

A także procesy sądowe dotyczące szeroko rozumianego prawa cywilnego – należą do nich głównie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy o ochronę dóbr osobistych.

Pokaż nam „materiał dowodowy”, a my ocenimy szansę na wygraną!

Monika Drab
Monika Drab

Skontaktuj się z nami