Jak upadać to z godnością!

Będąc syndykiem pomożemy zachować Twoje przedsiębiorstwo!

Upadłość przedsiębiorcy i konsumenta

Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny mamy możliwość wykonywania czynności nadzorcy, zarządcy ale także syndyka w postępowaniach upadłościowych.

Prowadzenie firmy nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem, którego skutkiem mogą być gorsze od zaplanowanych wyniki, nieplanowane straty czy wręcz niewypłacalność.

Jeśli ziści się najczarniejszy scenariusz, to niezależnie od zasad reprezentacji w Twojej spółce, musisz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Nie oglądają się na innych członków zarządu którzy np. nie chcą podpisać wniosku. W tym przypadku nie stosujemy zasad dotyczących reprezentacji łącznej.

Jeśli pomimo niewypłacalności firmy, nie złożysz wniosku o ogłoszenie upadłości narażasz się na odpowiedzialność – kładziesz na szali majątek prywatny.

Mając licencję doradcy restrukturyzacyjnego możemy wykonać dla Ciebie czynności syndyka, który pełni swą funkcję od dnia ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania upadłościowego.

Dlatego: